پروفایل حسام حسامی

حسام حسامی گالری پرده حسامی
15 سال سابقه کار 0 پروژه کار کرده تهران

فروش و نصب انواع پرده
ارئه دهنده انواع پارچه های ایرانی و خارجی

محل اصلی فعالیت:
وضعیت فعالیت:
شهر:تهران

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید