مبل شنی چرمی حالت پذیر

این مبل چرمی که مواد داخل آن از بهترین نوع یونولیت خام تهیه شده ، به گونه ایست که به هر شکلی روی آن بشنید ، به همان صورت فرم میگیرد و درواقع مواد داخل آن مثل ماسه ولی خیلی سبک است که پس از برخواستن ، با بلندکردن مبل و گذاشتن مبل دوباره به حالت گرد برمیگردد و آماده نشستن میشود.

نظر

کد امنیتی *