پروفایل فیروز عسگری

فیروز عسگری تاپ دکور
35 سال سابقه کار 0 پروژه کار کرده خراسان رضوی

طراحی دکوراتور داخلی و فضا سازی مدرن
متخصص فنی در زمینه های مختلف دکوراسیون

محل اصلی فعالیت:
شهر:مشهد

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید