پروفایل حمید حمیدی

حمید حمیدی رویه کوب مبلمان(غیر حقیقی)
10 سال سابقه کار 0 پروژه کار کرده تهران

رویه کوبی مبلهای راحتی پرکار تخصص ماست. استفاده از موادمصرفی مرغوب اعتقاد ماست. تمام این خدمات با هزینه حمل و نقل رایگان انجام میشود.

غیر حقیقی

محل اصلی فعالیت:
شهر:تهران
آدرس:

تهران - یافت آباد

نمونه کار

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

سوابق کاری

 • تولید و تعمیر مبل

  مبلمان حمید

  1395/03 - حالا

  در حال حاضر در کارگاه خودم مشغول کار میباشم.

 • سرپرست کارگاه تولیدی مبل

  مبل کاکتوس

  1385/02 - 1391/03

  فعالیت بعنوان سرپرست کارگاه تولیدی مبلمان کاکتوس

 • تولید و تعمیر مبل

  مبلمان حمید

  1395/03 - حالا

  در حال حاضر در کارگاه خودم مشغول کار میباشم.

 • سرپرست کارگاه تولیدی مبل

  مبل کاکتوس

  1385/02 - 1391/03

  فعالیت بعنوان سرپرست کارگاه تولیدی مبلمان کاکتوس

پروانه کسب

 • مجوز فعالیت کسب و کار

  اتحادیه درودگران و مبل

  1385/01 - 1399/03

  دارای جواز کسب

 • مجوز فعالیت کسب و کار

  اتحادیه درودگران و مبل

  1385/01 - 1399/03

  دارای جواز کسب

سوابق تحصیلی

 • دیپلم هنرستان

  هنرستان همتی

  1380/07 - 1384/03

  دارای دیپلم از هنرستان کارو دانش

 • دیپلم هنرستان

  هنرستان همتی

  1380/07 - 1384/03

  دارای دیپلم از هنرستان کارو دانش