پروفایل شهروز شهابی

شهروز شهابی
8 پروژه پست شده استخدام 0 دکوراتور تهران
تاریخ عضویت: 1400-02-28

دوخت انواع کاور مبلمان راحتی و استیل 

با پارچه یا سلفون کره ای خوب

با قیمت مناسب

برسی اجمالی پروژه ها