پروفایل سیروس صادقی

سیروس صادقی دکوراتور داخلی
14 سال سابقه کار 0 پروژه کار کرده تهران

بهترین و زیباترین کاغذهای ترک بدون درز
نمایندگی کاغذهای نانو ترک سینکو

محل اصلی فعالیت:
شهر:تهران

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید