پروفایل سیروس صادقی

سیروس صادقی دکوراتور داخلی
14 سال سابقه کار 0 پروژه کار کرده تهران

بهترین و زیباترین کاغذهای ترک بدون درز
نمایندگی کاغذهای نانو ترک سینکو

وضعیت تاهل:
محل اصلی فعالیت:
شهر:تهران
سن:47

ویدیو معرفی

هیچ ویدیویی اضافه نشده است

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید